Торгівля людьми. Повинен знати кожен.

Проблема торгівлі людьми – одного з найнегативніших явищ сучасного суспільства – уперше була піднята правозахисниками на початку ХХ століття. У той час особлива увага приділялася жінкам з Великобританії, яких змушували до проституції в країнах континентальної Європи. Так з'явився термін ”біле рабство”, який пізніше поширився на загальне поняття торгівлі людьми.

З тих пір феномен торгівлі людьми піддається постійному аналізу і є предметом багатьох суперечок і дискусій. Однак якщо подивитися на більшість документів, публікацій, виступів з проблеми, то стане очевидно, що часто поняття ”торгівля людьми” обмежується ”торгівлею жінками”. При цьому в більшості випадків мова йде про торгівлю жінками з метою використання в проституції, порнобізнесі, сексуальній сфері тощо. Безумовно, торгівля жінками є складовою частиною злочину ”торгівля людьми”. Однак поняття ”торгівля людьми” є більш широким: об'єктом цього злочину може бути будь-яка особа, незалежно від статі і віку.

Метою торгівлі жінками може бути насильницький шлюб, примусова праця, використання в домашньому господарстві і промисловому чи сільськогосподарському секторах, народження дитини примусово чи за замовленням, використання в сексуальному бізнесі. Чоловіків переважно використовують на будівництвах, у промисловості, сільському господарстві, дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і віку – для вилучення і трансплантації органів.

У даний момент найбільш повне визначення торгівлі людьми дає ”Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми”, який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Протокол є основним сучасним документом, спрямованим на боротьбу з цим злочином. Він визначає торгівлю людьми як: Здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховання чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

З приведених вище визначень випливає, що торгівля людьми – це сукупність таких ознак: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, використання шантажу, погроз, насильства.

Матеріал взято з сайту http://la-strada.org.ua/ucp_mod_information_showcategory_2.html

Законодавча база з проблеми протидії торгівлі людьми http://la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_showcategory_3.html

Онлайн консультація 

категорія : "Протидія торгівлі людьми" 

категорія: "Протидія насильству в сім'ї"

категорія: "Захист прав дітей"

 

Телефон довіри 0 800 500 225 / 116 / 123/ 111


ЛЮДИНА ЛИШЕ ТОДІ ЧОГОСЬ ДОСЯГАЄ,                                                                КОЛИ ВОНА САМА ВІРИТЬ В СВОЇ СИЛИ.                                                                                                                    Л. Фейербах

Мотивуємо навчальну діяльність дітей                           Поради практичного психолога

 

1.ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДИТЯЧИЙ ІНТЕРЕС

Діти відрізняються підвищеним інтересом до всього. Тому вони проявляють особливу увагу до нового і невідомого. Увага знижується, коли вихованцям повторюють вже відомі їм знання. Якщо матеріал, що пред'являється, містить недостатньо або зовсім не містить нової інформації, то швидко досягається «інтелектуальне насичення». Вихованці відволікаються від того, що відбувається на заняттях. У таких випадках необхідно щось змінити: вид діяльності, метод або форму надання інформації. Подібний ефект може зустрічатися і у тому випадку, коли вихованцям не має за що «зачепиться» в своєму минулому досвіді пізнання. Ось що говорив про цей ефект Л.С. Виготський: «Загальним психологічним правилом розвитку інтересу є наступне: для того, щоб предмет нас зацікавив, він має бути пов'язаний з чимось, що нас цікавить, з чимось вже знайомим, і одночасно, він завжди повинен містити в собі якісь нові форми діяльності, інакше він залишиться для нас байдужим. Зовсім нове, як і зовсім старе, не здатне нас зацікавити».

 

2.«ВПЛІТАЙТЕ» В ЗАНЯТТЯ ЕФЕКТ ЗАГАДКИ

Через дитячий інтерес прямуйте до нового , інколи використовуючи ефект загадки. Ніколи повністю не «розжовуйте» матеріал, завжди залишайте недозволене поле для експериментів самих вихованців.

 

3. ПОСТАВТЕ ПІД СУМНІВ ДОСТУПНУ ВИХОВАНЦЯМ ЛОГІКУ ПОЯСНЕННЯ

До пошуку пояснення наштовхують протиріччя. Діти намагаються осмислити і упорядкувати навколишній світ. Коли вони стикаються з протиріччями, то намагаються знайти їм пояснення. Якщо вам вдалося поставити під сумнів доступну вихованцям логіку пояснення, розкрити або продемонструвати в навчальному матеріалі протиріччя, тоді випідвищите в них інтерес до пізнання істини.

 

4. НЕОБХІДНО ФОРМУВАТИ У ВИХОВАНЦІВ МОТИВАЦІЮ УСПІХУ В НАВЧАННІ

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, яке народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися.